W związku z realizacją projektu „Akademia przedszkolaka”

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej”

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór na stanowisko:

nauczyciel  języka angielskiego

na poniżej określonych warunkach:

 

1.      Umowa zlecenie – 192 godziny

2.      Umowa  zlecenie  zawarta  na  czas  określony:

od 01  listopada 2011 roku  do  31  sierpnia  2013 roku.

 

Wymagania niezbędne na stanowisko nauczyciel języka angielskiego:

 

  • obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego),
  •  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do nauki języka angielskiego,
  • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
  • zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
  •  poczucie odpowiedzialności,
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres obowiązków:

·    opracowanie programu zajęć dla grupy 3-4 latków, 

·    prowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie i metodami dostosowanymi do wieku i potrzeb  odbiorców,

·    bieżąca współpraca z rodzicami dzieci,

·   prowadzenie dokumentacji pracy.

Wymagane dokumenty:

·  list motywacyjny,

·  curriculum vitae,

·  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·  zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (kserokopia aktualnej książeczki zdrowia),

·  oświadczenie , że kandydat/ka nie był/a  karany/a za umyślne przestępstwo.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2011r. w:

Urzędzie Gminy Nowinka

Nowinka 33, 16-304 Nowinka:

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel języka angielskiego – w ramach projektu POKL „Akademia przedszkolaka”.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

  Data .                                                                                      Wójt Gminy Nowinka

                                                                                                 Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-10-05