O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Nowinka

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowo-produkcyjny do remontu i produkcji łodzi” na działce o numerze geodezyjnym 24/9 w miejscowości Nowinka, gmina Nowinka i jednocześnie w oparciu o:

  •  pismo nr NZ.436.01.25.2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 30.10.2014 r.
  •  pismo znak WSTI.4240.77.2014.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.10.2014 r.
  •  postanowienie Wójta Gminy Nowinka z dnia 30.10.2014 r. znak: BUD.6220.7.2011

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.

Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 7°° - 13°°.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W Ó J T

    '-'

      Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-11-15

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-11-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2014-11-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-11-15