URZĄD GMINY NOWINKA

      16-304 Nowinka

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 30.11.2011 r.

BUD.6730.51.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2011 r. nr BUD.6730.51.2011 na wniosek DHV Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa działającej w imieniu Gminy Nowinka kończącej postępowanie w sprawie:

- budowy rurociągu wodociągowego rozdzielczego do oczyszczalni ścieków,

- budowy kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego

 w miejscowości  Nowinka, gmina Nowinka.

 

 W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia  14.12.2011 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,      16-304 Nowinka.

 

WÓJT GMINY NOWINKA

-„-

Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-13

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-13

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-13