WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

      woj. podlaskie

Nowinka, dnia 3.12.2011 r.

BUD.6730.59.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.11.2011 r. nr BUD.6730.59.2011 na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 a,  w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, Zakład Sieci Suwałki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwałki,  kończącej postępowanie w sprawie:

dla inwestycji obejmującej: sieć elektroenergetyczną

budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi

na działkach o numerach ewidencyjnych:

- jednostka ewidencyjna 200105_2 Nowinka obręb geodezyjny Danowskie dz. nr  10/4, 73, 101, 105, 106, 10/75, 98, 10/125, 10/124, 6/11, 6/10, 6/9, 6/8, 6/7, 6/13, 6/12, 71, 6/5, 6/4, 1/3, 1/5

- jednostka ewidencyjna 200902_2 Giby dz. nr 53/3, 54/6, 54/5, 236/1, 54/8, 54/7

 

 W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia  10.12.2011 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,      16-304 Nowinka.

W Ó J T

-„-

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-20

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-20