WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 02.10.2013 r.

AD.II.6730.40.2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.10.2013 r. znak: AD.II.6730.40.2013 na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-299 Białystok złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.05.2013 r. przez Pana Zygmunta Dargiewicza, Pracowania Projektowa Darpol  z  siedzibą  w  Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 35, 176, 177, 209, 169, 204, 25, 26, 45, 46 położonych w obrębie geodezyjnym Nowinka, na działkach o numerach ewidencyjnych 211, 88, 89, 73/1, 75, 46, 48, 52, 55 położonych w obrębie geodezyjnym Gatne Drugie, na działkach o numerach ewidencyjnych 147, 59, 61, 67, 72, 66, 70 położonych w obrębie geodezyjnym Szczepki gmina Nowinka na inwestycję obejmującą: Rozbiórka istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 11.10.2013 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

W   ó   j   t

-,,-

mgr Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-10-03

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-10-03

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-10-03

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-10-03