WÓJT GMINY NOWINKA
16-304 NOWINKA
woj. podlaskie

Nowinka, dnia 18.03.2013 r.

AD.II.6730.08.2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.03.2013 r. znak: AD.II.6730.08.2013 na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, Zakład Sieci Suwałki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwałki, kończącej postępowanie w sprawie: budowy linii kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Danowskie gmina Nowinka na działkach o numerach ewidencyjnych: 71, 2/6, 2/8, 2/7 i 3/3

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 26.03.2013 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

W Ó J T

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-03-18

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-03-18

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-03-18

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-03-18