URZĄD GMINY NOWINKA

16-304 NOWINKA

woj. Podlaskie                                                                                 Nowinka, dnia 29.07.2013 r.

 

AD.II.6720.2.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Nowinka

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka” na działce o nr geod. 147 w obrębie Szczepki, na działce o nr geod. 211 w obrębie Gatne Drugie oraz działka o nr geod. 35 w obrębie Nowinka, gmina Nowinka.

i jednocześnie w oparciu o:

- pismo nr NZ-4600/14/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 21.06.2013 r.;

- pismo znak WSTI.4240.80.2013.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.06.2013 r.;

- postanowienie Wójta Gminy Nowinka z dnia 18.07.2013 r. nr AD.II.6720.2.2013;

 

nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.

Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 700 – 1300.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W Ó J T

-„-

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (DOCX, 28,42 KB)

    w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka”

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (DOC, 42,5 KB)

    w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka”

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-07-29

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-07-29