WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 19.03.2012 r.

AD.II.6730.26.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.03.2012 r. nr AD.II.6730.26.2012 na wniosek PGE Dystrybucja S.A., siedziba 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którym działa PGE Dystrybucja S.A. Odziała w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 kończącej postępowanie w sprawie: Inwestycji liniowej sieci energetycznej: Budowa linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz złączami napowietrzno-pomiarowymi i kablowo – pomiarowymi oraz Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV położonych w obrębie geodezyjnym Krusznik, gmina Nowinka

 

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 03.04.2012 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

    W   ó   j   t

         -,,-

mgr Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-03-21

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-03-21