Nowinka, dnia 20.01.2014 r.

AD.II.6730.56.2013

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2014 r. znak: AD.II.6730.56.2013 na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka polegającej na: Rozbudowie ulicznej linii oświetleniowej, kablowej o długości ok. 100 m w miejscowości Kopanica na działce o numerze ewidencyjnym 54 położonej w obrębie geodezyjnym Kopanica, gmina Nowinka.

 

 W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia  31.01.2014 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,      16-304 Nowinka.

W   ó   j   t

-,,-

mgr Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-01-20

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2014-01-20

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-01-20