WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 12.12.2013 r.

AD.II.6730.56.2013

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka wszczęto postępowanie w sprawie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działce o numerze ewidencyjnym 54 położonej w obrębie geodezyjnym Kopanica, gmina Nowinka

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 31.12.2013 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

Wójt

-,,-

mgr Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-12-12

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-12-12

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-12-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-12-12