WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 04.01.2013 r.

AD.II.6730.08.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.02.2013 r. nr AD.II.6730.08.2013 na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie 20-340, ul Garbarska 21a w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 na inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 71, 2/6, 2/7, 2/8, 3/3 położonych w obrębie geodezyjnym Danowskie, gmina Nowinka,

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 11.02.2013 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

        W   ó   j   t

            -,,-

             mgr Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-02-04

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-02-04

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-02-04