WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

       woj. podlaskie

Nowinka, dnia 25.01.2013 r.

AD.II.6730.05.2013

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.01.2013 r. nr AD.II.6730.05.2013  na  wniosek  PGE  Dystrybucja S.A.,  Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 wszczęto postępowanie w sprawie: Przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 20 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 22, 42/1, 48, 57, 60/3, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 62, 64, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 119, 121, 142, 143, 144 położonych w obrębie geodezyjnym Olszanka Folwark oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, 27, 28  położonych w obrębie geodezyjnym Barszczowa Góra, gmina Nowinka,

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 11.02.2013 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,      16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

W   ó   j   t

      -,,-

      mgr Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-01-25

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-01-25

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-01-25