WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

        woj. podlaskie

Nowinka, dnia 05.07.2012 r.

AD.II.6730.38.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 02.05.2012 r. nr AD.II.6730.38.2012 na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 22, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka kończącej postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka – gmina Nowinka.

 W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

 

W   ó   j   t

      -,,-

             mgr Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-08-10

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-08-10