OGŁOSZENIE
O przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWINKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016 - 2020.”

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców i organizacji oraz innych podmiotów w sprawie w/w uchwały. Konsultacje rozpoczną się w dniu 04 września 2015 r. i zakończą się w dniu 21 września 2015 r.
Forma oraz tryb zgłaszania opinii i wniosków:
1.Formą konsultacji jest opublikowanie Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka www.gminanowinka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.
2. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii pisemnie na formularzu konsultacji -Załącznik Nr 1 .
2. Formularze w formie pisemnej należy składać na adres: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl.
4. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Nowinka.
5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII (DOCX, 208,05 KB)

    FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII w ramach konsultacji z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • OGŁOSZENIE O przeprowadzeniu konsultacji (PDF, 351,46 KB)

    OGŁOSZENIE O przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWINKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016 - 2020.”

  • Zarządzenie Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 września 2015r (PDF, 662,5 KB)

    Zarządzenie Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 września 2015r w sprawie: Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowinka Jacek GARBOWSKI informatyk

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2015-09-04

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2015-09-04

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2015-09-04

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2015-09-04