Ogłoszenie w sprawie wynajmu wolnego lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka

            Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150), uchwały Nr XVII/104/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017 oraz  uchwały Nr XXX/177/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór wniosków o przydział mieszkania z zasobu Gminy Nowinka położonego w miejscowości Monkinie

w budynku Szkoły Podstawowej w Monkiniach

            Wnioski o przydział lokalu mogą składać osoby spełniające następujące kryteria:

1. Kryterium dochodowe: Do złożenia wniosku uprawnione są osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

a) 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 266,67 zł miesięcznie

b) 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 844,45 zł miesięcznie

2. Wnioskodawca nie posiada innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy

3. Metraż lokalu, w którym mieszka osoba ubiegająca się o przyznanie lokalu nie osiąga 5 m² powierzchni łącznej pokoi na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

4. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (przemoc w rodzinie, bezdomność, zagrażające życiu i zdrowiu dotychczasowe warunki mieszkania)

Lokal przeznaczony do wynajmu składa się z 4 izb: 3 pokoi i kuchni, o łącznej powierzchni 48  m², mieszkanie ogrzewane jest piecem na opał, kuchnia i 1 pokój wymagają odświeżenia (odmalowania). Do lokalu przynależy piwnica w budynku oraz samodzielny budynek gospodarczy.

Osoby ubiegające się o najem lokalu, mogą zapoznać się ze stanem mieszkania w dniu 15 października w godzinach 10:00 – 12:30 w budynku Szkoły Podstawowej w Monikniach.

Wniosek o przyznanie lokalu należy złożyć na piśmie do Urzędu Gminy Nowinka do dnia 31 października 2014 r., przy czym do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do ubiegania się o najem lokalu, określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-10-01

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2014-10-01

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-10-01