Wójt Gminy Nowinka informuje,


że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka,
Nowinka 33, 16-304 Nowinka umieszczono wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nowinka przeznaczonych
do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Termin wywieszenia wykazu:
21.01.2013r – 15.03.2013r

Wykazem zostały objęte nieruchomości rolnicze przeznaczone do oddania w dzierżawę w miejscowości Nowinka obejmujące działki o numerach geodezyjnych 73/3, 80/5, 80/10, 80/11, 80/12, 80/18, 80/20, 80/22, 80/26, 80/9, w miejscowości Monkinie działka o numerze geodezyjnym 9/6 oraz sprzedaż lokali mieszkalnych położonych

w Ośrodku Zdrowia w Nowince.

Bieżące informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowinka
pok. Nr 2 pod numerem tel. (87) 643-80-41,

stronie internetowej: www.gminanowinka.pl.


WÓJT
/-/ Dorota Winiewicz

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNICZYCH BEDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY NOWINKA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES 3 LAT.
 


Lp

Miejscowość położenia działki

Nr. działki

Pow. ha

Nr K.W

Sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

w latach

Proponowana cena za 1 ha użytków rolnych

1

Monkinie

9/6

0,19

SU1A/00013/982/7

Użytek rolny

3

250 zł

pow. ogółem

0,19

 

2

Nowinka

73/3

0,2269

13983

Użytek rolny

3

250 zł

3

Nowinka

80/5

0,1800

13983

Użytek rolny

3

250 zł

4

Nowinka

80/10

0,9400

13983

Użytek rolny

3

250 zł

5

Nowinka

80/11

0,7700

13983

Użytek rolny

3

250 zł

6

Nowinka

80/12

0,5200

13983

Użytek rolny

3

250 zł

7

Nowinka

80/18

0,4648

13983

Użytek rolny

3

250 zł

8

Nowinka

80/20

0,5111

13983

Użytek rolny

3

250 zł

9

Nowinka

80/22

0,1966

13983

Użytek rolny

3

250 zł

10

Nowinka

80/26

0,3312

13983

Użytek rolny

3

250 zł

11

Nowinka

80/9

0,7600

13983

Użytek rolny

3

250 zł

pow. ogółem

4,9006

 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Nr KW

Powierzchnia lokali

Forma sprzedaży

Cena

1.

Nowinka

7

Brak aktualnego mpzp

Wyodrębniony lokal mieszkalny nr 54/1

położony w Ośrodku Zdrowia w Nowince

KW nr 2433

 

45,40 m²

W drodze bezprzetargowej

69.300, 00 zł

2.

Nowinka

7

Brak aktualnego mpzp

Wyodrębniony lokal mieszkalny nr 54/2

położony w Ośrodku Zdrowia w Nowince

KW nr 2433

63 m²

W drodze bezprzetargowej

96.200, 00 zł

3.

Nowinka

7

Brak aktualnego mpzp

Wyodrębniony lokal mieszkalny nr 54/3

położony w Ośrodku Zdrowia w Nowince

KW nr 2433

63 m²

W drodze bezprzetargowej

96. 200, 00 zł

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-02-22

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-02-22

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-02-22

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-02-22