Nowinka, dnia 12.08.2013r

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Nowinka zaprasza do złożenia oferty na zadanie polegające na:

- wykonaniu schodów konstrukcji drewnianej ok 20 m i metalowej poręczy przy schodach w miejscowości Podnowinka ( mogiła żołnierzy AK),

-oczyszczenie i odmalowanie istniejącego ogrodzenia,

- wykonaniu nowego drogowskazu.

W ofercie należy podać wartości brutto, która będzie środkiem płatności za usługę.

Oferty należy składać w formie papierowej lub drogą elektroniczną do dnia 23 sierpnia 2013r .

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Nowinka tel. 87 641-95-20 w 41 lub 42, e-mail: bud-rol@gminanowinka.pl.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-08-14

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-08-14

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-08-14

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-08-14