URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

          woj. podlaskie

Nowinka, dnia 02.05.2012 r.

AD.II.6730.38.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)                                                                                                                  

zawiadamiam

           że w dniu 02.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 22, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy w miejscowości Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka, gmina Nowinka dla obrębów geodezyjnych Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka dla inwestycji obejmującej:

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka - gmina Nowinka.                                  

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJTA

-,,-
inż. Jan Jerzy Grudziński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-05-04

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-05-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-05-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-05-05