URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

         woj. podlaskie


Nowinka, dnia 05.07.2012 r.

AD.II.6720.2.2012

  

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 04.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji San-System, Karol Brodowski, siedziba ul. Składowa 3a/23, 19-400 Olecko w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowie i remoncie stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, gmina Nowinka” na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1, 193/1, 35 położonych w miejscowości Nowinka, gmina Nowinka.

            W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

 

Z up. WÓJTA

-„-

inż. Bartosz Cichy

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-07-10

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-07-10

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-07-10