URZĄD GMINY NOWINKA

      16-304 Nowinka

       woj. podlaskie 

Nowinka, dnia 30.11.2011 r. r.

BUD.6720.11.2011

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 28.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Nowinka w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą : „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty w gminie Nowinka”.

       

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

 

Otrzymują:

wg rozdzielnika

 

Z up. WÓJTA

-„-

inż. Jan Jerzy Grudziński

Załączniki do treści

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (DOC, 24,5 KB)

    „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty w gminie Nowinka”

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-01

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-01