URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

         woj. podlaskie

Nowinka, dnia 11.06.2013 r.

AD.II.6720.2.2013

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 11.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pracowni Projektowej „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, z siedzibą Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 59, 61, 66, 67, 70, 72, 147, położonych w obrębie Szczepki, na działkach o numerach ewidencyjnych: 88, 89, 73/1, 75, 46, 48, 52, 55, 211 w obrębie  Gatne Drugie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 35, 176, 177, 209, 169, 204, 25, 26, 45, 46 w obrębie Nowinka, gmina Nowinka.    

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

Z up. WÓJTA

-„-

Bartosz Cichy

młodszy referent

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-06-11

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-06-11

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-06-11

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-06-11