ZAWIADOMIENIE

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Chmielewskiego w Monkiniach.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 59 ust.1  i ust.6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty zawiadamiam, iż  Rada Gminy Nowinka podjęła  uchwałę nr XXVI/173/13 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013r w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego
w Monkiniach.

 

W związku z tym informuję, iż zgodnie z treścią Uchwały dopuszcza się dokonanie przekształcenia w terminie późniejszym tj. z dniem 31 sierpnia 2014r. Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Chmielewskiego w Monkiniach, obejmującej klasy I-VI z Oddziałem Przedszkolnym w  Szkołę Podstawową obejmującą klasy I-III z Oddziałem Przedszkolnym.

 

Planowane zmiany organizacyjne w sieci szkolnej w Gminie Nowinka mają na celu zapewnienie porównywalnych warunków kształcenia dla wszystkich dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, stworzenie podstawy do unowocześniania bazy dydaktycznej szkół oraz do pełnego wykorzystania nowoczesnych form nauczania oraz potencjału dydaktycznego kadry pedagogicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-01-21

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-01-21

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2014-01-21

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-01-21