Lp.

Imię i Nazwisko / Rok

Stanowisko

Pracownicy Urzędu Gminy

1.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Wójt

2.

2012

2011

Zastępca Wójta
3.

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Skarbnik Gminy
4.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kierownik USC
5.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

stanowisko pracy ds. ksiegowości podatkowej
6.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
7. 2012 stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
8.

2012

2011

Starszy Pracownik Socjalny GOPS

9.

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sekretarz

10.

2011

stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

1.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowince

2.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Monkiniach

3.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance

4.

2012

2011

2010

2010

2010

2009

2008

2007

2006

Kierownik GOPS

5.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kierownika GOK

6.

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kierownik GBP

Radni Rady Gminy

1.

Waldemar Jedliński

2012

Przewodniczący Rady Gminy
2.

Augustynowicz Jolanta

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
3.

Bujkowski Jan

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
4.

Korzun Bogusaw

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
5.

Kłoczko Jerzy

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Radny Rady Gminy w Nowince
6.

Chrulski Marcin

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
7.

Paszkiewicz Wojciech

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
8.

Łazarski Marek

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
9.

Pietrewicz Grzegorz

2012

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Radny Rady Gminy w Nowince
10.

Prawdzik Grzegorz

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
11.

Rowiński Krzysztof

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
12.

Statkiewicz Krystyna Anna

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
13.

Topolska Iwona

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
14.

Zakrzewski Zenon Szczepan

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
15.

Zawadzki Robert

2012

Radny Rady Gminy w Nowince

16.

2011

2010

Radosław Mikołajczyk

17.

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bukłacha Luiza Kazimiera

18.

2010

2009

2008

2007

Suchocki Mieczysław

19.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Chmielewski Mieczysław

20.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Goworowski Stanisław

21.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kłaczkowski Krzysztof

22.

2011

2010

Chrulski Stanisław

23.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Leszczyński Stanisław

24.

2008

2007

Straszyński Maciej

25.

2011

2010

2010

2009

2008

2007

Kossakowski Piotr Zdzisław

26.

2010

2009

2008

2007

Daniłowicz Zdzisław

27.

2011

2010

2010

2009

2008

2007

Maliszewska Grażyna

28.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Stankiewicz Piotr

29.

2011

2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Urbanowicz Beata

30.

2011

2010

Kozicz Krzysztof

 

Załączniki:
Autor: Daniel Wojewnik
Data wprowadzenia do BIP: 2004-07-23
Data publikacji: 2004-07-23
Data modyfikacji: 2014-04-14