Lp.

Imię i Nazwisko / Rok

Stanowisko

Pracownicy Urzędu Gminy

1.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Wójt

2.

2014

2013

2012

2011

Zastępca Wójta
3.

2014

2013

2012

2011

2011

2010

2010

2009

Skarbnik Gminy
4.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

Kierownik USC
5.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

stanowisko pracy ds. ksiegowości podatkowej
6.

2011

2010

2009

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
7.

2013

2012

stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
8.

2014

2013

2012

2011

Starszy Pracownik Socjalny GOPS
9. 2013 Pracownik Socjalny GOPS

10.

2010

2010

2009

Sekretarz

11.

2011

stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

1.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowince

2.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Monkiniach

3.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance

4.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2010

2009

Kierownik GOPS

5.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Kierownika GOK

6.

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Kierownik GBP

Radni Rady Gminy

1.

Waldemar Jedliński

2014

2013

2012

Przewodniczący Rady Gminy
2.

Augustynowicz Jolanta

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
3.

Bujkowski Jan

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
4.

Korzun Bogusław

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
5.

Kłoczko Jerzy

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Radny Rady Gminy w Nowince
6.

Chrulski Marcin

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
7.

Paszkiewicz Wojciech

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
8.

Łazarski Marek

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
9.

Pietrewicz Grzegorz

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Radny Rady Gminy w Nowince
10.

Prawdzik Grzegorz

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
11.

Rowiński Krzysztof

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
12.

Statkiewicz Krystyna Anna

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
13.

Topolska Iwona

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
14.

Zakrzewski Zenon Szczepan

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
15.

Zawadzki Robert

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince

16.

2011

2010

Radosław Mikołajczyk

17.

2011

2010

2010

2009

Bukłacha Luiza Kazimiera

18.

2010

2009

Suchocki Mieczysław

19.

2010

2009

Chmielewski Mieczysław

20.

2010

2009

Goworowski Stanisław

21.

2010

2009

Kłaczkowski Krzysztof

22.

2011

2010

Chrulski Stanisław

23.

2010

2009

Leszczyński Stanisław

24.

2011

2010

2010

2009

Kossakowski Piotr Zdzisław

25.

2010

2009

Daniłowicz Zdzisław

26.

2011

2010

2010

2009

Maliszewska Grażyna

27.

2010

2009

Stankiewicz Piotr

28.

2014

2011

2010

2010

2009

Urbanowicz Beata

29.

2011

2010

Kozicz Krzysztof
30.

2014

Katarzyna Cwalińska
31.

2014

Mieczysław Chmielewski
32.

2014

Elżbieta Kłaczkowska
33.

2014

Dorota Ostrokołowicz
34.

2014

Stanisław Mikołajczyk

 

Załączniki:
Autor: Daniel Wojewnik
Data wprowadzenia do BIP: 2004-07-23
Data publikacji: 2004-07-23
Data modyfikacji: 2016-06-07