POLITYKA JAKOŚCI

 

Zadaniem Urzędu Gminy jest profesjonalna, rzetelna i skuteczna realizacja zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, która zapewnia rozwój i promocję Gminy, które wykonywane są na rzecz mieszkańców i podmiotów prawnych działających na naszym terenie. 

W celu realizacji powyższego zadania ustala się następujące cele strategiczne:

            1)  świadczenie Klientom usługi profesjonalnej, rzetelnej i zgodnej z prawem,

            2) załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i  w obowiązujących procedurach,

            3) doskonalenie jakości usług i uwzględnianie w codziennej pracy oczekiwań
               i wniosków Klientów.

Przepisy prawa określają zakres działalności samorządów terytorialnych, ale nie precyzują często ich wykonywania. Dlatego też uznaliśmy, że wdrażając system zarządzania jakością określony normą  ISO 9001: 2015 osiągniemy wyższy poziom świadczonych usług, a także stworzymy warunki do systematycznego ich doskonalenia.
Wprowadzając nowoczesne metody zarządzenia zwracamy szczególną uwagę na to, by każdy klient został w urzędzie fachowo obsłużony i życzliwie przyjęty.

Cel ten  zamierzamy osiągnąć poprzez:

- stosowanie zasady bezstronności,
- postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie terminowości świadczonych usług,
- udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących podstaw prawnych naszych decyzji.


Chcemy stworzyć urząd przyjazny klientom.

15.05.2018r.

                                                                                              WÓJT

                                                                                  mgr Dorota Winiewicz

 

  Załączniki do treści

  Metryka strony

  Udostępniający: Paulina Kosiorek

  Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

  Data wytworzenia: 2018-05-28

  Wprowadzający: Tomasz Malinowski

  Data wprowadzenia: 2010-06-18

  Data modyfikacji: 2018-05-28

  Opublikował: Tomasz Malinowski

  Data publikacji: 2010-06-18