OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Palacz c.o. w wymiarze etat.

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 876410005


1. Wymagania:

1)       wykształcenie zasadnicze techniczne,

2)       kwalifikacje do pracy na stanowisku palacza kotłów na paliwa stałe,

3)       aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

4)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)       niekaralność,

6)       rzetelność, sumienność, odpowiedzialność.

7)       dyspozycyjność

2. Do zakresu wykonywanych zadań na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

1)      obsługa kotłów c.o. zgodnie z instrukcją i przepisami bhp,

2)      dbanie o utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach,

3)      oszczędne gospodarowanie opałem i energią elektryczną,

4)      wrzucanie węgla ze składu opału do pomieszczeń składowych w kotłowni,

5)      dbanie o stan urządzeń i sprawdzanie ich podczas służby,

6)      wykonywanie innych prac i poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

3. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      świadectwa i zaświadczenia kwalifikacyjne do zajmowanego stanowiska (obsługa kotłów wodnych i parowych),

5)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

6)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 153 ze zm.).

4. Oferujemy 

1)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony na sezon grzewczy,

2)      wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,

3)      dodatkowe uprawnienia wynikające z prawa pracy.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko palacza  c.o.” w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Monkiniach

do dnia 30 września 2011r do godz. 13.00.

 

 

 

 

Załączniki do treści

  • Oferta Pracy (DOC, 38 KB) Podgląd załącznika

    Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Palacz c.o. w wymiarze etat.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Nowince

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-09-27