Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: projektu budżetu gminy Nowinka na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Nowinka Nr IX/63/15  z dnia 22 grudnia 2015r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zmian w budzecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Uchwała Nr X/74/16 z dnia 30 marca 2016r.  Rady Gminy Nowinka w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budzecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Uchwała Nr XI/90/16 z dnia 16 czerwca 2016r. Rady Gminy Nowinka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budźecie Gminy Nowinka w 2016 roku

Zarządzenie Nr 38/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 1 półrocze 2016 roku część 1

Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 1 półrocze 2016 roku część 2

Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Uchwała Nr XII/105/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 października 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XIII/112/16 Rada Gminy Nowinka z dnia 5 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIV/120/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku


Uchwała RIO.V.-00310-18/15 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wydania opiniii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Nowinka na 2016 rok

Uchwała RIO.V.-00311-18/15 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wydania opiniii o przedłożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gmiy Nowinka na lata 2016-2033

Uchwała RIO.V-00312-9/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Nowinka

Uchwała RIO.V-00320-6/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Nowinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwała RIO.V-00321-19/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Nowinka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka Paulina Kosiorek

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2016-01-03

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2016-01-03

Data modyfikacji: 2017-05-09

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2016-01-03