Program współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 - 2025

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2020-08-20

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2020-08-21

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2020-08-20