Ogłoszenia aktualne

Odpowiedź Wójta Gminy Nowinka na petycję (PDF, 867KB)

z dnia 20.04.2023r. w sprawie budowy drogi asfaltowej na działce 72 w Danowskich

opublikowano: 2023-04-21

Obwieszczenie nr 4/2023 Wojewody Podlaskiego (PDF, 81KB)

z dnia 31 marca 2023r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

opublikowano: 2023-04-13

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE   (PDF, 407KB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego

opublikowano: 2023-04-11

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 144KB)

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Nr 7/2023 z dnia 31.03.2023 r

opublikowano: 2023-04-06

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  (PDF, 408KB)

o wszczęciu postepowania administracyjnego

opublikowano: 2023-04-05

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE (PDF, 409KB)

o wszczęciu postepowania administracyjnego

opublikowano: 2023-04-05

Informacja (PDF, 1194 KB)

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Szczebra, Nowinka i Walne gm. Nowinka

opublikowano: 2023-03-22

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 139 KB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego

opublikowano: 2023-03-07

Ogłoszenie (PDF, 635 KB)

Wójta Gminy Giby o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Giby

opublikowano: 2023-02-22

Obwieszczenie (PDF, 113 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

opublikowano: 2023-01-26

Obwieszczenie (PDF, 158 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

opublikowano: 2023-01-23

Ogłoszenie (PDF, 282 KB)

o przystąpieniu Gminy Nowinka do zakupu paliwa stałego

opublikowano: 2023-01-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 594 KB)

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2022-11-30

Obwieszczenie (PDF, 391 KB)

dot. przeprowadzenia polowania zbiorowego

opublikowano: 2022-11-17

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 101 KB)

o sprostowaniu błędów pisarskich i oczywistych omyłek

opublikowano: 2022-11-09

Ogłoszenie (PDF, 480 KB)

o przystąpieniu Gminy Nowinka do zakupu paliwa stałego

opublikowano: 2022-11-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 595 KB)

dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2022-11-08

Obwieszczenie (PDF, 465 KB)

dot. zmiany terminu polowania zbiorowego

opublikowano: 2022-11-04

Obwieszczenie (PDF, 335 KB)

dot. przeprowadzenia polowania zbiorowego

opublikowano: 2022-10-14

Obwieszczenie (PDF, 351 KB)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2022-10-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 466 KB)

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2022-09-21

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 129 KB)

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Nr 10/2022 z dnia 01.09.2022 r.

opublikowano: 2022-09-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 402 KB)

o możliwości zapoznania się z projektem "Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2021-2027" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2021-2027

opublikowano: 2022-08-05

Obwieszczenie (PDF, 126 KB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego

opublikowano: 2022-08-02

Decyzja (PDF, 222 KB)

o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2022-06-23

Obwieszczenie (PDF, 65 KB)

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2022-06-23

Decyzja (PDF, 276 KB)

o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2022-06-20

Obwieszczenie (PDF, 65 KB)

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2022-06-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 336 KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2021-2027" wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Nowinka

opublikowano: 2022-06-06

Obwieszczenie (PDF, 157 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano: 2022-05-26

Obwieszczenie (PDF, 66 KB)

o zebraniu materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

opublikowano: 2022-05-17

Obwieszczenie (PDF, 65,2 KB)

o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

opublikowano: 2022-05-17

Zawiadomienie - Obwieszczenie (PDF, 99,7 KB)

o wszczęciu postępowania

opublikowano: 2022-04-29

Zawiadomienie - Obwieszczenie (PDF, 99,6 KB)

o wszczęciu postępowania

opublikowano: 2022-04-19

Informacja (PDF, 371 KB)

o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

opublikowano: 2022-04-04

Obwieszczenie Nr 7/2022 Wojewody Podlaskiego (PDF, 194 KB)

z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

opublikowano: 2022-03-21

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 101 KB)

o sprostowaniu błędów pisarskich i oczywistych omyłek

opublikowano: 2022-03-11

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 145 KB)

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2021 z dnia 09.02.2022 r.

opublikowano: 2022-02-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 178 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowinka na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029"

opublikowano: 2022-02-04

Obwieszczenie (PDF, 141 KB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego

opublikowano: 2022-01-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby (PDF, 685 KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Giby na lata 2021-2027" wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Giby

opublikowano: 2022-01-10

Obwieszczenie (PDF, 110 KB)

dot. przeprowadzenia polowania zbiorowego

opublikowano: 2021-12-27

Obwieszczenie (PDF, 112 KB)

dot. przeprowadzenia polowania zbiorowego

opublikowano: 2021-12-27

Decyzja (PDF, 187 KB)

o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2021-12-09

Obwieszczenie (PDF, 62,7 KB)

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2021-12-09

Obwieszczenie (PDF, 111 KB)

dot. przeprowadzenia polowania zbiorowego

opublikowano: 2021-12-06

Decyzja (PDF, 207 KB)

o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2021-12-03

Obwieszczenie (PDF, 64,6 KB)

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2021-12-03

Obwieszczenie (PDF, 586 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

opublikowano: 2021-11-19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (PDF, 108 KB)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198 B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"

opublikowano: 2021-10-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka (PDF, 96,3 KB)

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2021-2027

opublikowano: 2021-09-28

Zawiadomienie (PDF, 114 KB)

o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

opublikowano: 2021-09-17

Ogłoszenie (PDF, 172 KB)

nt. Rozszerzonych Konsultacji Społecznych w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

opublikowano: 2021-07-16

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 88 KB)

dot. wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"

opublikowano: 2021-06-16

Obwieszczenie Nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego (PDF, 195 KB)

z dnia 24.03.2021 r. o kwalifikacji wojskowej

opublikowano: 2021-03-24

Obwieszczenie (PDF, 157 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

opublikowano: 2021-03-05

Zawiadomienie (PDF, 1,51 MB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanalizacji światlowowdowej w rurze oslonowej pod dnem cieku Kanał Augustowski

opublikowano: 2021-03-03

Zawiadomienie (PDF, 1,85 MB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanalizacji światlowowdowej w rurze oslonowej pod dnem cieku Blizna

opublikowano: 2021-02-22

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego (PDF, 124 KB)

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2021 z dnia 08.02.2021 r.

opublikowano: 2021-02-10

Obwieszczenie (PDF, 109 KB)

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub w najem

opublikowano: 2021-02-09

Obwieszczenie (PDF, 141 KB)

o sprostowaniu oczywistej omyłki w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2021-01-07

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstou PGW Wody Polskie (PDF, 1,12 MB)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego Starosty Suwalskiego

opublikowano: 2021-01-07

Obwieszczenie Starosty Powiatu Augustowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JNI 1015098"

opublikowano: 2021-01-04

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2020-12-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pijawne Polskie

opublikowano: 2020-12-09

Obwieszczenie Starosty Powiatu Augustowskiego

o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2020-11-30

Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Pijawne Polskie"

opublikowano: 2020-10-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-09-03

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pijawne Polskie"

opublikowano: 2020-08-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-08-25

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

opublikowano: 2020-08-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-07-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-06-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-06-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-05-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-05-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-04-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-02-17

Obwieszczenie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-01-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-01-20

Ogłoszenie

dotyczy przetargu ustnego - licytacji Volkswagena Transportera 2.4D

opublikowano: 2019-12-09

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-09-03

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-08-09

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-08-05

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-07-17

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-07-10

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkienie - Bryzgiel od km 0+000,00 do km 11+564,00"

opublikowano: 2019-05-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2019-04-25

Obwieszczenie

Wójt Gminy Nowinka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowinka na lata 2019-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-09

Obwieszczenie

dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-01-31

Obwieszczenie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-01-11

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Cichy

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Leszek Surażyński

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Data modyfikacji: 2023-04-21

Opublikował: Leszek Surażyński

Data publikacji: 2005-02-17