Ogłoszenia aktualne

Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- Pijawne Polskie"

opublikowano: 2020-10-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-09-03

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pijawne Polskie"

opublikowano: 2020-08-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-08-25

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

opublikowano: 2020-08-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-07-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-06-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-06-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-05-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-05-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-04-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-03-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-02-17

Obwieszczenie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-01-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2020-01-20

Ogłoszenie

dotyczy przetargu ustnego - licytacji Volkswagena Transportera 2.4D

opublikowano: 2019-12-09

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-09-03

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-08-09

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-08-05

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-07-17

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-07-10

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkienie - Bryzgiel od km 0+000,00 do km 11+564,00"

opublikowano: 2019-05-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2019-04-25

Obwieszczenie

Wójt Gminy Nowinka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowinka na lata 2019-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-09

Obwieszczenie

dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-01-31

Obwieszczenie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-01-11

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Cichy

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2020-10-02

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2005-02-17