Ogłoszenia aktualne

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-09-03

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr. 1150B - Bryzgiel - Macharce od km 0+000,00 do km 8+000,00"

opublikowano: 2019-08-09

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-08-05

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-07-17

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 0+000,00 do 11+564,00"

opublikowano: 2019-07-10

Zawiadomienie - Obwieszczenie

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkienie - Bryzgiel od km 0+000,00 do km 11+564,00"

opublikowano: 2019-05-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

opublikowano: 2019-04-25

Obwieszczenie

Wójt Gminy Nowinka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowinka na lata 2019-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

opublikowano: 2019-04-09

Obwieszczenie

dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Nowinka

opublikowano: 2019-01-31

Obwieszczenie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV

opublikowano: 2019-01-11

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Cichy

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2005-02-17