Ogłoszenia do 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
wniosek Klubu Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ogłoszenie w sprawie wynajmu wolnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia uchwały

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 – 2021 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 – 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Nadleśnictwa Suwałki, ul. Wojska Polskiego 1, 16-400 Suwałki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
wniosek Nadleśnictwa Suwałki.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Chmielewskiego w Monkiniach.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 12.12.2013 r. znak: AD.II.6730.56.2013

na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w sprawie: Rozbudowie ulicznej linii oświetleniowej, kablowej o długości ok. 100 m w miejscowości Kopanica

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 12.12.2013 r. znak: AD.II.6730.56.2013 na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w sprawie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.10.2013 r. znak: AD.II.6730.40.2013 na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-299 Białystok

Ogłoszenie przeprowadzeniu konsultacji

„w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r”

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Nowinka zaprasza do złożenia oferty na zadanie polegające na wykonaniu schodów konstrukcji drewnianej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,

AD.II.6730.40.2013

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowinka

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych wraz z podjazdami (mostów i przepustów) na rzece Olszanka”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


na wniosek Pracowni Projektowej „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, z siedzibą Gawrych Ruda

AD.II.6720.2.2013

Wójt Gminy Nowinka informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka, umieszczono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowinka

O przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowinka
w sprawie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.03.2013

AD.II.6730.08.2013

Wójt Gminy Nowinka

Informuje


o umieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

AD.II.6720.1.2013

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie

AD.II.6730.05.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

AD.II.6730.08.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

AD.II.6730.05.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

AD.II.6720.1.2013

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowinka

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

AD.II.6720.3.2012

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

AD.II.6720.3.2012

 

Obwieszczenie kończące


Wójta Gminy Nowinka

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Studium do wylożenia


STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWINKA

uchwalonego uchwałą Nr VI/34/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

OGŁOSZENIE


Wójta Gminy Nowinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - AD.II.6720.2.2012

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - AD.II.6730.43.2012

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - AD.II.6730.38.2012

 

Obwieszczenie


na rzecz Gminy Nowinka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka – gmina Nowinka.

 

Ogłoszenie


Wójt Gminy Nowinka ogłasza, że posiada do sprzedaży pożarniczy samochód ciężarowy marki JELCZ 315 MS, rok produkcji 1980

 

Ogłoszenie


Informacja o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka

 

Obwieszczenie


w sprawie Inwestycji liniowej sieci energetycznej: Budowa linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz złączami napowietrzno-pomiarowymi i kablowo – pomiarowymi oraz Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV położonych w obrębie geodezyjnym Krusznik, gmina Nowinka

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - AD.II.6730.26.2012

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - AD.II.6720.1.2012

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 22, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

 

Obwieszczenie


w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Monkinie, Kopanica, Krusznik, Nowinka – gmina Nowinka.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski, 19-400 Olecko, ul. Składowa3a/23, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

 

Obwieszczenie


Wójta Gminy Nowinka o wydaniu decyzji środowiskowych BUD.6720.12.2011

 

Obwieszczenie


Wójta Gminy Nowinka o wydaniu decyzji środowiskowych BUD.6220.11.2011

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o wynikach naboru pracowników

Akademia Przedszkolaka

 

Obwieszczenie


Na budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi

 

Obwieszczenie


Wójta Gminy Nowinka o wydaniu decyzji środowiskowych

 

Obwieszczenie


Wójta Gminy Nowinka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2011 r. nr BUD.6730.51.2011 na wniosek DHV Polska Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty w gminie Nowinka”

 

Oświadczenie

dla inwestycji pod nazwą:
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowościach Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik, Monkinie, Krusznik- Zakąty
w Gminie Nowinka”

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o wynikach naboru pracowników

Akademia Przedszkolaka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
stanowisko: Pracownik Socjalny – pełny etat

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dla inwestycji obejmującej: sieć elektroenergetyczną
budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

 

Nabór na stanowiska

Logopeda

Oferta na składanie dokumentów przedłużona do dnia 10.11.2011 r.

 

Nabór na stanowiska

Nauczyciel angielskiego

 

Nabór na stanowiska

Psychologa

 

Nabór na stanowiska

terapeuta pedagogiczny

Oferta na składanie dokumentów przedłużona do dnia 10.11.2011 r.

 

Nabór na stanowiska

opiekun/opiekunka w punkcie przedszkolnym

 

Nabór na stanowiska

nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach ogłasza nabór na:

wolne stanowisko pracy - Palacz c.o. w wymiarze etat.

Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 87 641-00-05

URZĄD GMINY NOWINKA

16-304 NOWINKA

woj. podlaskie

BUD.6730.36. 2011

Nowinka, dnia 8.08.2011 r


ZAWIADOMIENIE

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 2.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 22, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy w miejscowości Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie, gmina Nowinka dla obrębów geodezyjnych Nowinka, Gatne Drugie, Gatne Pierwsze, Szczeberka, Szczebra, Podnowinka, Strękowizna, Pijawne Polskie dla inwestycji obejmującej:

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie - gmina Nowinka.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.

Z up. WÓJTA

-„-

 

inż. Jan Jerzy Grudziński


 

OGŁOSZENIE

Dowóz dzieci z terenu Gminy Nowinka do Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.
Numer ogłoszenia: 212249 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowinka , 16-304 Nowinka, woj. podlaskie, tel. 087 6419520, 6419541, faks 087 6419660.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.gminanowinka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z terenu Gminy Nowinka do Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu Gminy Nowinka do Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance w rok szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. 1. Zespół Szkół w Nowince - z miejscowości Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Olszanka, Szczepki, Gatne Drugie, Sokolne, Juryzdyka, Barszczowa Góra, Józefowo. 2. Szkoła Podstawowa w Olszance - z miejscowości Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Józefowo, Cisówek. 3. Autokar będzie udostępniony codziennie od poniedziałku do piątku. 4. Przejazd odbywał się będzie po drogach o nawierzchni żwirowej i asfaltowej w stosunku 30/70. 5. Zamawiający przewiduje również, wyjazdy w innych terminach - imprezy okolicznościowe np. wyjazd do kina, wycieczki itp. 6. Szczegółowe godziny dowozu będą uzgodnione z Dyrektorami Szkół. 7. Zamawiający zakłada, że w trakcie realizacji usługi przewidywana ilość przejechanych kilometrów wyniesie 22 500 km. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, zamówienia potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w tym, co najmniej 1 usługi dowozu dzieci do szkoły przez okres jednego roku szkolnego
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują, co najmniej jednym autokarem z minimalną ilością miejsc siedzących - 54.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą z uprawnieniami niezbędnymi do przewożenia dzieci.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 150.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zwiększenie ilości kilometrów do przejechania w zależności od potrzeb zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.gminanowinka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

OGŁOSZENIE

Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka
Numer ogłoszenia: 209705 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nowinka , 16-304 Nowinka, woj. podlaskie, tel. 087 6419520, 6419541, faks 087 6419660.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.gminanowinka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Nowinka, polegająca na przebudowie istniejącego chodnika oraz istniejących zjazdów na odcinku od km rob. 0+000 - 0+474 oraz renowacja skweru w miejscowości Nowinka. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót i opisy techniczne wykonania robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 7.000 zł /siedem tysięcy złotych/, które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych przed terminem składania ofert a dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego BS Augustów Nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie wykonawcy

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, zamówienia potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania w tym, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub remoncie chodników o wartości nie mniejszej niż 250.000 złotych każde

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie wykonawcy.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 150.000 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. Harmonogram realizacji zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.gminanowinka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW na lata 2007 - 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy NowinkaNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 29 czerwca 2011 r. przez Radę Gminy Nowinka uchwały Nr VI/41/2011 w spra-wie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego gminy Nowinka, która obejmować będzie ustalenia tekstowe dotyczące obszaru oznaczonego w Studium symbolem UT1, wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów oraz kierunków rozwoju zagospodarowania turystycznego, zawarte w części III Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka – tekst Kierunki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, w terminie do dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

OGŁOSZENIE
zakupiono samochod osobowo – dostawczy

Jedyną ofertą związaną z planowanym zakupem samochodu osobowo-dostawczego jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Nowinka była oferta pana Jerzego Romańczuka na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter w cenie 14 tys. zł.
Po zapoznaniu się ze stanem samochodu postanowiono nabyć w/w pojazd.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INFORMATYKA W URZĘDZIE GMINY NOWINKA

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Czas pracy: dwa dni w tygodniu.
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. obywatelstwo polskie,
2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie informatyczne średnie lub wyższe ,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
6. znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
7. dyspozycyjność.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. komunikatywność,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność organizowania pracy własnej,
4. znajomość obsługi stron internetowych, programów komputerowych, systemów operacyjnych,
5. obowiązkowość, rzetelność, sumienność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. administracja stron internetowych Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowinka.
2. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis, konserwacja i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
3. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
4. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
5. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
6. administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),
7. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
8. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
9. wdrażanie nowego oprogramowania,
10. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
11. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. życiorys (CV),
2. dokument poświadczający wykształcenie
3. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. ewentualne posiadane referencje.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka w sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, (liczy się data wpływu do Urzędu), do dnia 26.07.2011r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Nowinka
mgr Dorota Winiewicz

OGŁOSZENIE
o zakupie samochodu osobowo – dostawczego

Gmina Nowinka planuje nabycie samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby działań wykonywanych przez Gminę.
W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert zbycia pojazdu, który powinien spełniać poniższe parametry:
Samochód z możliwością przewozu co najmniej 5 osób i z przestrzenią ładunkową. Silnik o pojemności co najmniej 2 litrów.
Paliwo: olej napędowy.
Preferowane posiadanie haku holowniczego.
Wartość oferty nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł brutto.
Termin ważności zapytania: do 15 lipca 2011 r.
Oferty (zawierające co najmniej markę, model, typ samochodu, rok produkcji i inne istotne dane oraz proponowaną cenę) proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33 lub przesłać na adres e-mail Urzędu.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 516314355

Wybory Ławników

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC ŁAWNIKÓW

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TRYB ZGŁOSZENIA KADYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ŁAWNIKÓW

Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku; liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika.

Wyznaczając ławnika do udziału w rozprawie, zawiadamia się o tym jednocześnie pracodawcę zatrudniającego ławnika.

Prezes sądu może wyznaczyć ławnika dodatkowego do rozprawy, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ona trwać czas dłuższy. W razie potrzeby można wyznaczyć dwóch ławników dodatkowych; w takim razie należy wskazać kolejność, w której będą oni wstępować do udziału w naradzie i głosowaniu.

Ławnik dodatkowy bierze udział w naradzie i głosowaniu, jeżeli jeden z ławników nie może uczestniczyć w składzie sądu.

Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.

Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.

Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

O g ł o s z e n i e

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince poszukuje odpowiednio wykwalifikowanych osób do poprowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z rozpoznaniem – autyzm wczesnodziecięcy w jego miejscu zamieszkania na okres dwóch miesięcy (tj. lipiec i sierpień 2011r.) Stawka za 1 godzinę – od 30zł. do 35zł. Zgodnie z zaświadczeniem lekarza specjalisty psychiatry, ze względu na stan zdrowia dziecka oraz sytuację rodzinną konieczne jest zapewnienie dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 10 godz. tygodniowo w ramach, których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.
Osoby takie powinne spełniać niezbędne wymagania zgodnie z art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz..1598) § 3 specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Zgodnie z art. 4 w/w ustawy usługi polegają na kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie zawodowe w zakresie:
umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
kształtowania nawyków celowej aktywności;
prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (087) 643 80 31, lub pisząc na e-mail – nowinka@ops.pl

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS NowinkaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego została wybrana Pani Elżbieta Borowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Spośród dwóch kandydatek spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Elżbieta Borowska wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku zarządzanie w specjalności rachunkowość i zarządzanie. Ważnym atutem kandydatki był odbyty staż pracy w księgowości budżetowej.
Ponadto dokonany wybór wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w gminie Nowinka.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Gminy Nowinka na Inspektora ds. budownictwa


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jan Jerzy Grudziński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jan Jerzy Grudziński posiada preferowane na stanowisku Inspektora ds. budownictwa wykształcenie. Wykazał się znajomością właściwych przepisów, doświadczeniem zawodowym w tym w zakresie. Posiada wiedzę predyspozycje i umiejętności wymagane na przedmiotowym stanowisku.

Otwarcie ofert na księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbędzie się 16 maja 2011r. o godz. 8-ej., natomiast rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełnającymi wymagania odbędzie się w dniu 20 maja 2011r. o godz. 9. 45.

Z związku z rezygnacją z podjęcia zatrudnienia przez osobę wybraną na stanowisko sekretarza w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 10 marca 2011 r.

URZĄD GMINY NOWINKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZA GMINY NOWINKA

stanowisko: SEKRETARZ GMINY - pełny etat
osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie może by
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,
- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:
1/urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2/starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3/urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
4/biurach /ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5/biurach /ich odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
- w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.
lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:
1/urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2/starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3/urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
4/biurach /ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5/biurach /ich odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
- znajomość przepisów prawa regulujących pracę jednostki samorządu terytorialnego.
Wymagania dodatkowe:
- wiedza w zakresie przepisów prawa, w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
- zdolność organizacji i umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kategorii B,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość struktury organizacyjnej gminy Nowinka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie Gminy oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
- zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez organy Gminy,
- zapewnienie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy z wyjątkiem spraw finansowych,
- przygotowywanie dokumentów dotyczących organizacji funkcjonowania gminy i Urzędu oraz ich zmian, a także opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
- nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw obywateli,
- zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie i wnioskowanie w sprawach kadrowych,
- organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
- nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie Gminy instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów; wykonywanie zadań urzędnika wyborczego,
- organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
- inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
- zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
-przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
- wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Preferowane posiadanie:
-wykształcenia prawniczego lub administracyjnego,
- poświadczenia bezpieczeństwa,
- doświadczenia w zarządzaniu projektami funduszy unijnych i innych środków pomocowych dla gmin i organizacji pozarządowych.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Nowinka),
4)kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10) autorska propozycja pracy w jednostce organizacyjnej,
11) oświadczenie o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”
Termin składania kompletnych ofert do dnia 27maja 2011r. godz. 12°°
Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Sekretarza Gminy Nowinka” drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka .
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać: p. Justyna Aniołowska-Żenda, tel.: 87 6419520
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nowinka w dniu 27 maja 2011 r.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowinka.
W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów którzy spełnią wymagania
określone w ogłoszeniu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu (na który składa się test i rozmowa kwalifikacyjna) wraz z jego terminem zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka.
Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Nowinka, dn. 12 maja 2011 r.

Wójt Gminy Nowinka

Interpelacja poselska w sprawie zapowiadanej likwidacji placówek Poczty Polskiej oraz utrudniania dostępu mieszkańców mniejszych miejscowości do usług pocztowych

Uprzejmie informujemy iż w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka istnieje możliwość wglądu do interpelacji poselskiej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego w sprawie zapowiadanej likwidacji placówek Poczty Polskiej oraz utrudniania dostępu mieszkańców mniejszych miejscowości do usług pocztowych.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka

Nabór kandydatów do pełnienia obowiązku kierowcy OSP w Nowince

URZĄD GMINY NOWINKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko: INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA ½ etatu

osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

- wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: budownictwo lub architektura,

- uprawnienia budowlane,

- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,

- prawo jazdy kategorii B,

- wysoka kultura osobista,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- sprawy związane ze sporządzaniem i wykonywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- sprawy związane z wydawaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

- sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji gminnych,

- sprawy w zakresie kompetencji gminy w stosunku do dróg i obiektów mostowych,

- sprawy związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,

- wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Nowinka),

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Termin składania kompletnych ofert do dnia 6 maja 2011r. godz. 12°°

Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Inspektora ds. budownictwa” drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka .

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać: p. Justyna Aniołowska-Żenda, tel.: 87 6419520

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nowinka w dniu 6 maja 2011 r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowinka.

W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów którzy spełnią wymaganiaw komisja wytypuje listę kandydat

określone w ogłoszeniu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu (na który składa się test i rozmowa kwalifikacyjna) wraz z jego terminem zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka.

Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nowinka, dn. 21 kwietnia 2011 r.

Wójt Gminy Nowinka

OGŁOSZENIE

W dniach 27, 28, 29, 30 kwietnia 2011r.

w godzinach 8.00-19.00

odbędzie się przegląd gwarancyjny sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

wraz z przyłączami w miejscowościach

Ateny, Danowskie, Monkinie, Krusznik,

Krusznik – Zakąty, Walne.

W związku z tym wszyscy mieszkańcy proszeni są o obecność w swoich domach.

Podczas przeglądu proszę zgłaszać wszystkie usterki i nieprawidłowości.

Z poważaniem

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”

Zaproszenie na szkolenie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” uprzejmie informuje, iż 14 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, odbędzie się szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

O wsparcie swoich projektów mogą ubiegać się: osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, rybaccy użytkownicy jezior, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, samorządy gminne i powiatowe i ich jednostki organizacyjne, szkoły i uczelnie, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe.


Zaproszenie do współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Gminy Nowinka na stanowisko
SEKRETARZA


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożenna Chmielewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożenna Chmielewska posiada preferowane na stanowisku Sekretarza Gminy wykształcenie. Wykazała się znajomością właściwych przepisów, doświadczeniem zawodowym, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wiedzę predyspozycje i umiejętności wymagane na przedmiotowym stanowisku a przedstawiona autorska propozycja pracy uzyskała uznanie Komisji konkursowej.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Winiewicz


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

SEKRETARZ GMINY

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko

1. Bożenna Chmielewska

2. Bożena Chotkiewicz

3. Jolanta Łęcka-Rutkowska

4. Bogdan Antoni Wysocki

Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 5 kwietnia 2011r. o godz.12ºº

Przewodnicząca Komisji
Dorota Winiewicz
30.03.2011

W związku z chorobą Pani Krystyny Bałtruszewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. jednego z członków komisji rekrutacyjnej - rozstrzygnięcie naboru na księgowego zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

(Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince o naborze na wolne stanowisko urzędnicze)

SEKCJA I: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Tytuł ogłoszenia ) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Tytuł ogłoszenia.

 • W ogłoszeniu jest:Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na 3/4 etatu.

 • W ogłoszeniu powinno być:Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na 1/4 etatu.

  UWAGA! W zwiazku z powyższą zminą informujemy, że został przedłuzony termin składania ofert do dnia 28.03.2011 do godziny 9.00.

 

URZĄD GMINY NOWINKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SEKRETARZA GMINY NOWINKA

 

stanowisko: SEKRETARZ GMINY - pełny etat

osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub administracyjne,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:

1/urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2/starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3/urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,

4/biurach /ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5/biurach /ich odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

- w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.

lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:

1/urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2/starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3/urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,

4/biurach /ich odpowiednikach/ związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5/biurach /ich odpowiednikach/ jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

- znajomość przepisów prawa regulujących pracę jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

- wiedza w zakresie przepisów prawa, w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

- zdolność organizacji i umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,

- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
- prawo jazdy kategorii B,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość struktury organizacyjnej gminy Nowinka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie Gminy oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

- Zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez organy Gminy.

- Zapewnienie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy z wyjątkiem spraw finansowych.

- Przygotowywanie dokumentów dotyczących organizacji funkcjonowania gminy i Urzędu oraz ich zmian, a także opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

- Nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw obywateli.

- Zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie i wnioskowanie w sprawach kadrowych.

- Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

- Nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie Gminy instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

- Organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów; wykonywanie zadań urzędnika wyborczego.

- Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

- Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.

- Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

- Zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu.

- Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw orazkoordynowanie kontroli zewnętrznych.

- Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Preferowane posiadanie:

- poświadczenia bezpieczeństwa

- doświadczenia w zarządzaniu projektami funduszy unijnych i innych środków pomocowych dla gmin i organizacji pozarządowych.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Nowinka),

4)kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

10) autorska propozycja pracy w jednostce organizacyjnej,

11) oświadczenie o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych.”

Termin składania kompletnych ofert do dnia 25marca 2011r. godz. 14°°

Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Sekretarza Gminy Nowinka” drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka .

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać: p. Justyna Aniołowska-Żenda, tel.: 87 6419520

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nowinka w dniu 25 marca 2011 r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowinka.

W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów którzy spełnią wymagania

określone w ogłoszeniu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu (na który składa się test i rozmowa kwalifikacyjna) wraz z jego terminem zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka.

Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nowinka, dn. 10 marca 2011 r.

Wójt Gminy Nowinka

 

 

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

na 3/4 etatu

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince 16-304 Nowinka 33

II. Stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

III. Kandydat na stanowisko głównego księgowego powinien spełniać ustawowe niezbędne wymagania określone art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o rachunkowości, tj.:

głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Kandydat powinien posiadać:

1) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie koniecznym do wykonywania zadań na stanowisku głównego księgowego, w tym w zakresie ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pomocy społecznej oraz przepisów szczególnych nakładajacych zadania na ośrodki pomocy społecznej, o samorządzie gminnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

2) znajomość obsługi programów komputerowych w księgowości;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1) odpowiedzialność;
2) systematyczność;
3) komunikatywność;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności oraz kompletności i rzetelności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz sprawozdań statystycznych;
5) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy państwowej i służbowej;
6) prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym;
7) prowadzenie rozliczeń z ZUS;
8) sporządzenie listy płac;
9) rozliczenie delegacji służbowych;
10) opracowywanie planów finansowych budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej;
11) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej;
12) prowadzenie kart wynagrodzeń oraz innych zadań dotyczących wynagrodzeń;
13) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
6) oświadczenie o niekaralności;
7) zaświadczenie poświadczające stan zdrowia o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22.03. 2011 r. do godz. 15 osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince do pokoju nr 1 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince , Nowinka 33 16 – 304 Nowinka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego może być unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyn.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 6438031.

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowince.

Nowinka,08.03.2011 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Bałtruszewicz

 

Od 15 stycznia mozna ubiegac sie w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewiwego, zakupionego w okresie

od dnia 15 lipca 2010r.

do dnia 15 czerwca 2011r.

stawki dopłat do 1 ha wynoszą:

100zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;

160zł - w przypadku roślin strączkowych;

500 zł - w przypadku ziemniaków.

 

Wójt Gminy Nowinka
składa zapytanie o cenę w zakresie wyceny nieruchomości,
na terenie Gminy Nowinka w 2011r.
Oferty na piśmie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Wycena nieruchomości ”
składać należy do Urzędu Gminy, pokój nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia
10 lutego 2011r do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.05.
Oferta powinna zawierać jednostkową cenę nieruchomości netto/ brutto w zł w następującym zakresie:
1.Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
2. Wyceny nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
3. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
4. Wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Wyceny nieruchomości lokalowych oraz budynkowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowinka tel. 87 641-95-20
Wójt Gminy Nowinka informuje, że w przypadku wystąpienia awarii urządzeń lub sieci
wodno-kanalizacyjnej należy ją zgłoszać do Sołtysa Sołectwa, który posiada pełną informację o firmie odpowiedzialnej za usunięcie awarii lub bezpośrednio dzwonić do:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “PRESS” S.A.
Piotr Grabowski - tel. 506 198 311
2. Przedsiębiorstwo “EKOLOBUD” S.A.
Józef Dubiński - tel. 693 908 292
3. (PBI) - “Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego” Janusz Piotrowski
Zdzisław Zdancewicz - tel. 664 030 095
4. Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych “POLDREN”
Andrzej Młodzianowski – tel. 693 150 444

 

 

Wójt Gminy Nowinka informuje mieszkańców wsi zainteresowanych odśnieżaniem dróg gminnych, posiadających odpowiedni sprzęt do odśnieżania, do składania ofert na odśnieżanie dróg.
W załączeniu ( poniżej) wzór oferty.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2010r do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Nowinka, sekretariat urzędu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować: "Oferta na odśnieżanie dróg gminnych".

 

 

W załączeniu informacja o projekcie " Kobieta Przedsiębiorcza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

Wójt Gminy Nowinka informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka,
16-304 Nowinka umieszczono wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Nowinka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Termin wywieszenia wykazu:
30.11.2010r - 20.12.2010r

Wykazem została objęta nieruchomość położona we wsi
Szczebra - działka nr 291/2 o powierzchni 3600 m², zabudowana budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowinka
pok. Nr 2, pod numerem tel. ( 87) 641-95-20
i na stronie internetowej: www.bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl

 

 

ZARZĄDZENIE NR 47/10

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 24 listopada 2010r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651) w związku z uchwałą Nr XXXII/183/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowinka na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 47/10
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 24 listopada 2010r.

 

L.p.
Nr KW
Nr ewid. nieruchomości
Pow.
w m²
Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrz. gm.

Wartość nieruchomości w zł

1.
13991
291/2
3.600
Szczebra 54

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

Brak aktualnego planu – tereny rolne
129.000,00

Wioska Internetowa przy GOK w Nowince czynna jest w dniach:

wtorek, piątek, sobota, niedziela - 16.00 - 22.00
środa, czwartek 15.00 - 22.00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Justyna Pydych

Modyfikujący: Justyna Pydych

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Justyna Pydych

Data publikacji: 2019-01-29