Przetargi i zapytania ofertowe do 2018 roku

Zapytanie ofertowe:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka

 

 

Zapytanie ofertowe:

Remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze

 

Zapytanie ofertowe:

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra

 

III Zapytanie ofertowe:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka

 

II Zapytanie ofertowe:

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nowinka

 

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju napędowego do pojazdów należących do  Gminy Nowinka

 

Zapytanie ofertowe:

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nowinka

 

Przetarg nieograniczony:

Przebudowa mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark – Józefowo w km 1+030 na przepust

 

Przetarg nieograniczony:

Dostawa wyposażenia siłowni z montażem

UWAGA! ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1.

 

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju opałowego, węgla oraz pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostaw oleju napędowego

 

Przetarg nieograniczony:

Dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2018/2019

 

II Zapytanie ofertowe

Roboty ziemne – remont dróg na terenie Gminy Nowinka

Zapytanie ofertowe

Roboty ziemne – remont dróg na terenie Gminy Nowinka


Ogłoszenie o zamówienie usługi na

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka

 

Zapytanie ofertowe

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, działka 537 (Piaskowa Góra) i remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w drogach gminnych Nr 102366B Olszanka Folwark – Józefowo, w m. Cisówek i Nr 102361B Szczepki – Podnowinka w m. Szczepki

 

II Zapytanie cenowe

Remont lokalu socjalnego nr 3 w miejscowości Szczebra 7 (budynek świetlicy)

 

Zapytanie cenowe

Remont lokalu socjalnego nr 3 w miejscowości Szczebra 7 (budynek świetlicy)

 

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

 

 Zapytanie cenowe

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark – Józefowo w km 1+030 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim

 

Zapytanie ofertowe

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2018

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

"Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2018 roku"

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka

 

Zapytanie ofertowe

Dostawa i montaż lamp solarnych i lampy hybrydowej

 

Ogłoszenie o zamówienie usługi na

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowinka

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

"Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Nowinka"

  

Zapytanie ofertowe

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, działka nr 537 (Piaskowa Góra)

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

"Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Nowinka"

 

Zapytanie ofertowe

na: Remont dróg gminnych: wymiana przepustów/ wykonanie nakładki asfaltowej

 

Zapytanie ofertowe

na: "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, działka nr 537 (Piaskowa Góra)"

 

 

Zapytanie ofertowe

na "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark – Józefowo" 

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka"

Numer ogłoszenia: 582452

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

„Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostaw oleju napędowego”

Numer ogłoszenia: 577957

 

Zapytanie ofertowe

na: "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, działka nr 537 (Piaskowa Góra)"

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Nowinka: Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Szkoły Podstawowej w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Numer ogłoszenia: 566933

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Nowinka: Dostawa oleju opałowego, węgla oraz pelletu do jednostek organizacyjnych
Gminy Nowinka oraz dostaw oleju napędowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 564174

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Nowinka:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka

Numer ogłoszenia: 560926

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka:Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Szkoły Podstawowej w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz
uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
Numer ogłoszenia: 559652

UNIEWAŻNIONY

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka:Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2017r
Numer ogłoszenia:52428

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Protokół otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zapytanie ofertowe na:

Równanie i profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2017

Wyniki przetargu


Plan zamówień publicznych na 2017r.

Zapytanie ofertowe 

Remont podjazdu garażu na samochody OSP Nowinka

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

 

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 345487

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 338964

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istonych warunków zamówienia

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  na

Nowinka: Dostawa oleju i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 317027-2016; data zamieszczenia: 03.10.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Protokół z otwarcia

Wyniki 28.10.2016

Wyniki 07.11.2016

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nowinka: Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 99743 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 41848 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

WYNIKI PRZETARGU

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 295796 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NOWINKA
Numer ogłoszenia: 280662 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWINKA
Numer ogłoszenia: 277054 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Unieważnienie

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 275376 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 260742 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka.
Numer ogłoszenia: 139621 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
unieważnione

 

Zapytanie ofertowe

„Montaż instalacji odgromowej na budynku szkoły podstawowej w Monkiniach”

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka
oraz dostawa oleju napędowego

Numer ogłoszenia: 233986 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zapytanie ofertowe

Dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności
z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2015/2016

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

UWAGA NOWA WERSJA SIWZ

Nowinka: Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do
Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance
w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Numer ogłoszenia: 174786 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

UWAGA NOWA WERSJA SIWZ

Nowinka: Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 49898 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 348096 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 294696 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ICT z oprogramowaniem, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych i zabudowy kaloryferów w ramach projektu MOJE PRZEDSZKOLE UDA-POKL.09.01.01-20-275/13-00 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Nowinka
 

Numer ogłoszenia: 151566 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

"Zakup wraz z dostawą: mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ICT z oprogramowaniem, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych i zabudowy kaloryferów w ramach projektu MOJE PRZEDSZKOLE UDA-POKL.09.01.01-20-275/13-00 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Nowinka."

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

"Zakup wraz z dostawą: mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ICT z oprogramowaniem, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych i zabudowy kaloryferów w ramach projektu MOJE PRZEDSZKOLE UDA-POKL.09.01.01-20-275/13-00 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Nowinka."
Numer ogłoszenia: 116080 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

„Wycieczka edukacyjno – poznawcza do Krakowa dla uczestników projektu „Uczeń
z pasją”
UDA-POKL.09.01.02-20-786/13 w roku szkolnym 2014/15  w Zespole Szkół  im. Powstańców Styczniowych, Nowinka 14, 16-304 Nowinka, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowinka”

 

Informacja o wyniku przetargu

Nowinka: Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2014 roku

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 27346 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

 

Wyniki przetargu nieograniczonego na:

"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowinka"

 

Wyniki przetargu nieograniczonego na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NOWINKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI  ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI  KULTURY”

 

Wyniki przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Wycieczki edukacyjno - poznawcze dla uczestników projektu Uczeń z pasją UDA-POKL.09.01.02-20-786/13 w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 w Zespole Szkół im. Powstańców Styczniowych, Nowinka 14,16-304 Nowinka dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NOWINKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 512426 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Nowinka: Przygotowanie i dowożenie posiłków dla dzieci w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczęszczających do szkół na terenie gminy Nowinka w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 509470 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

 

Wyniki przetargu nieograniczonego:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka”

 

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy Nowinka prosi o podanie oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowinka.

 

Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka”

 

Informacja o wynikach przetargu pn:

„Zimowe utrzymanie wschodniej części dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka”

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Nowinka: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 474576 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Nowinka: Wycieczki edukacyjno - poznawcze dla uczestników projektu Uczeń z pasją UDA-POKL.09.01.02-20-786/13 w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 w Zespole Szkół im. Powstańców Styczniowych, Nowinka 14,16-304 Nowinka dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowinka
Numer ogłoszenia: 462666 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych - wschodnia część terenu gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 459544 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przetargu nieograniczonym pn.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przetargu nieograniczonym pn.

„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Uczeń z pasją”

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Nowinka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 429402 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Uczeń z pasją UDA-POKL.09.01.02-20-786/13 w roku szkolnym 2013-14 i 2014-15 w Zespole Szkół im. Powstańców Styczniowych, Nowinka 14, 16-304 Nowinka dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka.
 

Numer ogłoszenia: 421894 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przetargu nieograniczonym pn.

„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Uczeń z pasją”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W przetargu nieograniczonym pn.

„Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego”:

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Uczeń z pasją UDA-POKL.09.01.02-20-786/13 w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 w Zespole Szkół im. Powstańców styczniowych, Nowinka 14,16-304 Nowinka dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka.


Numer ogłoszenia: 400448 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

 

ZMINA OGŁOSZENIA O PRZETARU NIEOGRANICZONYM NA:

Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego”.

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na

Nowinka: Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 376020 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

 

Informacja o wynikach przetargu

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Nowinka”

 

Informacja o wynikach przetargu

„Dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”

Numer ogłoszenia: 325774 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013

 

Informacja o wynikach przetargu

Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

"Przygotowanie i dowożenie posiłków dla dzieci w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, uczęszczających do szkół na terenie gminy Nowinka w 2013 roku"

Numer ogłoszenia: 323752 - 2013; data zamieszczenia: 10.08.2013

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

"Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Zespołu Szkół w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

Numer ogłoszenia: 306356 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowinka"
Numer ogłoszenia: 291524 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na:

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Walne
 

Informacja o wynikach przetargu

„Rozbudowa hydroforni w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka”
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka
 

Informacja o wynikach przetargu

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowinka
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowinka
Numer ogłoszenia: 219016 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

"Rozbudowa hydroforni w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka"
Numer ogłoszenia: 192438 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
 

Informacja o wynikach przetargu

„Żwirowanie, równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg Gminy Nowinka w 2013 roku”
PF.IV.2710.2.2013
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

„Żwirowanie, równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg Gminy Nowinka w 2013 roku”
Numer ogłoszenia: 119328-2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Nowinka
Ogłoszenie na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka, obejmującej działki nr 189/2 , 190 obręb geodezyjny Bryzgiel
 

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Nowinka
Nowinka 33, 16-304 Nowinka ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowinka, położonej w miejscowości Walne, gmina Nowinka
 

2012

Informacja o wynikach przetargu

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Nowinka”
 

Informacja o wynikach przetargu:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka”
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka”
Numer ogłoszenia: 248913-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego.
Numer ogłoszenia: 220473 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2012/2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego.
Numer ogłoszenia: 212361 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2012/2013
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 208305 - 2012; data zamieszczenia: 29.09.2012
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

Dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 202709 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 201779 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oleju opałowego i węgla do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 199237 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik, Monkinie, Krusznik - Zakąty oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bryzgiel i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowinka.
Numer ogłoszenia: 97213 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

 

 

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego

„Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2012 roku”

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Wykonywanie nadzoru autorskiego zadania pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie – gmina Nowinka”
Numer ogłoszenia: 71699 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

„Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2012 roku”
Numer ogłoszenia: 56287 - 2012; data zamieszczenia: 10.03.2012

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2012/S 46-075000

Nadzór autorski na budowę sieci rozdzielczej wod-kan w miejscowości Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka.

 

 

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie – gmina Nowinka”

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Nowinka WND-POKL.09.01.02-20-632/11 w roku szkolnym 2011/12”

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zadania pn. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nowinka, Podnowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Drugie - Gmina Nowinka
Numer ogłoszenia: 18829 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

 

stare

 

Ogłoszenie zamówienia publicznego pn:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Nowinka WND-POKL.09.01.02-20-632/11 w roku szkolnym 2011/12”

 
 

Informacja o wynikach przetargu

pn. „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Nowinka”

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Nowinka. Numer ogłoszenia: 346699 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011

 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

pt. „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenie Gminy Nowinka.”

 
 

Informacja o wynikach przetargu

pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych część południowa”

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2019-05-16