Oświadczenia majątkowe

 

Lp.

Imię i Nazwisko / Rok

Stanowisko

Pracownicy Urzędu Gminy

1.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Wójt Gminy Nowinka

2.

2015

2014

2013

2012

2011

Zastępca Wójta Gminy Nowinka
3.

2015

2014

2013

2012

2011

2011

2010

2010

2009

Skarbnik Gminy Nowinka
4.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

Kierownik USC
5.

2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

stanowisko pracy ds. ksiegowości podatkowej
6.

2011

2010

2009

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
7.

2015

2013

2012

stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
8.

2015

2014

2013

2012

2011

Starszy Pracownik Socjalny GOPS
9. 2013 Pracownik Socjalny GOPS

10.

2010

2010

2009

Sekretarz

11.

2011

stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

1.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowince

2.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Monkiniach

3.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance

4.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2010

2009

Kierownik GOPS

5.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Kierownik GOK

6.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Kierownik GBP

Radni Rady Gminy

1.

Wojciech Paszkiewicz

2015

Waldemar Jedliński

2014

2013

2012

Przewodniczący Rady Gminy

2.

Augustynowicz Jolanta

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
3.

Bujkowski Jan

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
4.

Korzun Bogusław

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Radny Rady Gminy w Nowince
5.

Kłoczko Jerzy

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Radny Rady Gminy w Nowince
6.

Chrulski Marcin

2015

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
7.

Paszkiewicz Wojciech

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
8.

Łazarski Marek

2014

2013

2012

2011

2010

9.

Pietrewicz Grzegorz

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

Radny Rady Gminy w Nowince
10.

Prawdzik Grzegorz

2014

2013

2012

2011

2010

11.

Rowiński Krzysztof

2015

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
12.

Statkiewicz Krystyna Anna

2015

2014

2013

2012

Radny Rady Gminy w Nowince
13.

Topolska Iwona

2014

2013

2012

2011

2010

14.

Zakrzewski Zenon Szczepan

2014

2013

2012

15.

Zawadzki Robert

2014

2013

2012

16.

Radosław Mikołajczyk

2011

2010

17.

Bukłacha Luiza Kazimiera

2011

2010

2010

2009

 

18.

Suchocki Mieczysław

2010

2009

19.

Chmielewski Mieczysław

2015

2014

2010

2009

Radny rady Gminy w Nowince

20.

Goworowski Stanisław

2010

2009

 

21.

Kłaczkowski Krzysztof

2010

2009

 

22.

Chrulski Stanisław

2011

2010

23.

Leszczyński Stanisław

2010

2009

 

24.

Kossakowski Piotr Zdzisław

2011

2010

2010

2009

 

25.

Daniłowicz Zdzisław

2010

2009

 

26.

Maliszewska Grażyna

2011

2010

2010

2009

 

27.

Stankiewicz Piotr

2010

2009

 

28.

Urbanowicz Beata

2015

2014

2011

2010

2010

2009

Radna Rady Gminy w Nowince

29.

Kozicz Krzysztof

2011

2010

30.

Katarzyna Cwalińska

2015

2014

Radna Rady Gminy w Nowince
31.

Elżbieta Kłaczkowska

2015

2014

Radna Rady Gminy w Nowince
32.

Dorota Ostrokołowicz

2015

2014

Radna Rady Gminy w Nowince
33.

Stanisław Mikołajczyk

2015

2014

Radny Rady Gminy w Nowince

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2004-07-23

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2004-07-23