Podatki lokalne na 2014 rok

Podatek rolny:

stawka podatku rolnego z gospodarstw rolnych:          65 zł/q x 2,5 – 162,50 zł;

stawka podatku rolnego z nie gospodarstw:                 65 zł/q x 5 – 325,00 zł.

Uchwała nr XXVI/176/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Nowinka.

Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego:                                            171,05 zł/m3 x 0,22 – 37,63 zł;

Lasy ochronne, wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 18,82 zł.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. 828)

Podatek od nieruchomości:

Lp.

 

stawka

1

Grunty pozostałe

0,45 zł

2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł

3

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,51 zł

4

Budynki mieszkalne

0,70 zł

5

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

22,00 zł

6

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,60 zł

7

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł

8

Budynki rekreacyjne

7,66 zł

9

Budynki pozostałe

7,00 zł

10

Budowle

2%

Uchwała Rady Gminy Nowinka Nr XVII/107/12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2012.3889).

Podatek od środków transportowych:

Uchwała NR XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013.116 i 1281)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-01-07

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-01-07

Data modyfikacji: 2014-01-07

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-01-07