Podatki lokalne na 2015 rok

Podatek rolny:

stawka podatku rolnego z gospodarstw rolnych:          61,37 zł/q x 2,5 – 153,425 zł;

stawka podatku rolnego z nie gospodarstw:                 61,37 zł/q x 5 – 306,85 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935).

Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego:                                            188,85 zł/m3 x 0,22 – 41,547 zł;

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955)

Podatek od nieruchomości:

Lp.

 

stawka

1

Grunty pozostałe

0,45 zł

2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł

3

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,51 zł

4

Budynki mieszkalne

0,70 zł

5

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

22,00 zł

6

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,60 zł

7

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł

8

Budynki rekreacyjne

7,66 zł

9

Budynki pozostałe

7,00 zł

10

Budowle

2%

 

Uchwała Rady Gminy Nowinka Nr XVII/107/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3889).

Podatek od środków transportowych:

Uchwała NR XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 116 i 1281)

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2015-01-05

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2015-01-05

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2015-01-05