ZARZĄDZENIE NR 25/08
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 września 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381,Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr X/66/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 lutego 2008 roku – Wójt Gminy uchwala co następuje:

§.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 509 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 509 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 453 410 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 832 737 zł.


§.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt

Marek MotybelZałącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 25/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 30 września 2008 roku

W sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków.

W złotych
Dział Rozdz. § Zwiększenie wydatków Aktualne kwoty wydatków po zmianach Zmniejszenie wydatków Aktualne kwoty wydatków po zmianach
Dział Rozdz. § Dział Rozdz. §
852 85212 4210 509 1 328 190 933 609 4 909
852 85212 4300 96 1 328 094 933 513 4 494
852 85212 4410 307 1 327 787 933 206 224
852 85212 4700 106 1 327 681 933 100 494


509 509

Objaśnienie;

Przeniesienie środków zostało spowodowane dodatkowymi zakupami materiałów biurowych z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 9 832 737 zł.

Wójt

Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-31

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-31