ZARZĄDZENIE   NR 29/08
 

 

 

Wójta Gminy Nowinka

 

z dnia 30 października 2008r.

 

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Nowinka

 
 

         Na podstawie art. 104 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 
§ 1
 
 

Ustalam dzień 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 listopada 2008r.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. obsługi organów gminy i kadrowych.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Nowinka.

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-06

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-06

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-06