ZARZĄDZENIE Nr 3/04

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 6 stycznia 2004 r.

w sprawie sprzedaży autobusu

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1.  

  2. Ze względu na wysoki stopień zużycia i wysokie koszty ewentualnego remontu autobusu szkolnego marki Autosan H9-20 rok produkcji 1985, nr rejestracyjny SWW 3729 dokonać sprzedaży ww pojazdu w drodze przetargu nieograniczonego.
  3.  

  4. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości 7.800 zł słownie: siedem tysięcy osiemset zł w oparciu o ocenę stanu technicznego i wycenę wartości Nr rej. A – 18/03 sporządzoną dnia 10.06.2003r.

 

§ 2

 

Informację o sprzedaży pojazdu, o którym mowa w § 1 należy zamieścić w prasie lokalnej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2004-03-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-15