ZARZĄDZENIE NR 6/04

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 26 stycznia 2004r.

 

 

 

w sprawie stawek czynszowych za lokale mieszkalne

 

Na podstawie art. 7, 8 pkt.1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawki za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w kwotach zgodnie z tabelą oczynszowania mieszkań stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wysokość miesięcznego czynszu określa się według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 6/04

z dnia 26 stycznia 2004r.

 

 

 

 

 

 

TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAŃ

stanowiących zasób mieszkaniowy gminy

 

 

 

stawka bazowa za 1m² powierzchni użytkowej wynosi 1,12 zł

 

 

L.p.

Mieszkania wg wyposażenia

Stawka za 1m² powierzchni użytkowej w zł

1.

Z instalacją wodno-kanalizacyjną

1,23

2.

Z łazienką i wc (bez c.o.)

1,34

3.

Z łazienką, wc i c.o.

1,45

4.

Brak instalacji wodno – kanalizacyjnej

1,01

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2004-03-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-15