ZARZĄDZENIE Nr 7/07
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 30 stycznia 2007 r.

 
 

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za        IV kwartał 2006 roku

 
 

     Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

 

                                                       § 1

 

1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartał 2006 roku;

 

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 5.214.037 zł wykonano 3.337.341,91 zł, co stanowi 64%;

 

          2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 4.109.339 zł wykonano 1.561.639,31

              zł, co stanowi 38%

 

Zadłużenie gminy za IV kwartały wynosi 2.360.383,43 zł w tym z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1.410.031 zł.

 
 

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy       ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 

                                                                                                          Wójt

 

                                                                                                   Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-30

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-30

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-30