ZARZĄDZENIE NR 8/04

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 10 lutego 2004r.

 

w sprawi ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się od dnia 1 marca 2004r. wysokość miesięcznego czynszu za lokale użytkowe w następującej wysokości:

 1.  

 2. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Nowince, prowadzona przez Jana Busińskiego – 1.320 zł
 3.  

 4. Gabinet stomatologiczny w Nowince prowadzony, przez Beatę Sagun – 550 zł
 5.  

 6. Punkt Apteczny w Nowince prowadzony, przez Irenę Paszkowską – 550 zł
 7.  

 8. Telekomunikacja Polska S.A. – centrala automatyczna w Szkole Podstawowej w Monkiniach – 330 zł
 9.  

 10. Juśkiewicz Marek, Wieliczko Jan i Pszczoła Sławomir – po 35 zł/ garaż
 11.  

 12. Grzegorz Rowiński – kiosk w GOK w Nowince – 80 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2004-03-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-15