Zarządzenie Nr 21/07
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 16 lipca 2007r

w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
i zakup jednolitego stroju.


Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
( Dz. U. Nr 120, poz 819) zarządzam, co następuje:

§1
Ustalam 31 lipca 2007r jako termin składania wniosków do szkół z terenu Gminy Nowinka o pomoc finansową w zakupie podręczników i jednolitego stroju dzieciom i uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu, o którym mowa na wstępie.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu
gminy Nowinka.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urzad Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-31

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-31