ZARZĄDZENIE NR 1/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 2 stycznia 2008 roku


W sprawie: ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2008 rok.Na podstawie § 5 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej (M. P. Nr 43, poz. 347) zarządzam co następuje:


§ 1
Ustalam stały zapas gotówki (pogotowie kasowe) w kasie Urzędu Gminy w wysokości 2.000,00 zł; słownie: dwa tysiące złotych.
§ 2
Wykonanie zarządzenia w sensie technicznym powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-13