ZARZĄDZENIE NR 14/07

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 10 maja 2007r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka


Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany § 28 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka w następujący sposób:
- § 28 ust.1. Wójt i jego zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.10 – 16.00 oraz w każdy piątek w godz. 8.00 – 12.00.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-11-19