ZARZĄDZENIE NR 17/07

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 06 czerwca 2007r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w NowinceNa podstawie art. 36a ust.1, 8 i 9 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku przedłuża się Pani Marii Matwiejczyk okres powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 2012r.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-11-19