ZARZĄDZENIE NR 34/07

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 18 października 2007r.

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej


Na podstawie § 11 ust.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Kłaczkowskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Nowince, uzupełniam minimalny skład tej komisji o osobę Pana Izydora Kupińskiego zam. Nowinka.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-11-19