ZARZĄDZENIE NR 14/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 stycznia 2009r.

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1998r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Wójt Gminy Nowinka zarządza co następuje:

§ 1


Wyznaczam Sekretarza Gminy Pana Zbigniewa Szymańskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Nowinka Pana Marka Motybla, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-03