ZARZĄDZENIE NR 16/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 14 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z póżn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1


Dokonać zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka w następujący sposób:
1.w § 3 skreślić pkt.2,
2.w § 6 ust.2 skreślić wyrazy „Zastępcy Wójta”,
3.w § 7 pkt.13 skreślic wyrazy „Sekretarza Gminy”,
4.w § 8 ust.2 tiret pierwszy skreślić wyrazy „Zastępcę Wójta”,
5.skreślić § 9,
6.w § 10 ust.2 skreślić wyrazy „i jego zastępcy”,
7.w § 22 skreślić wyrazy „Zastępca Wójta”,
8.w § 25 w ostatnim zdaniu skreślić wyrazy „I Zastępcę Wójta”.

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-05