ZARZĄDZENIE NR 19/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 02 marca 2009r.

w sprawie ustaleń dotyczących nabycia na rzecz gminy Nowinka nieruchomości w m. MonkinieNa podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 260 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr XIX/114/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1


Nabyć na rzecz gminy Nowinka zabudowaną nieruchomość budynkiem gospodarczym oznaczoną numerem geodezyjnym Nr 7/4 o pow. 256 m kw. i niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym Nr 7/5 o pow. 3113 m kw. położone w obrębie geodezyjnym Monkinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczności lokalnej (budowę boisk sportowych w ramach programu – Moje boisko – Orlik 2012) za cenę 26.952 zł słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-08

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-08