ZARZĄDZENIE NR 1/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 6 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


1.Ustala się od dnia 1 lutego 2009r. wysokość miesięcznego czynszu za lokale użytkowe w następującej wysokości:
1)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Nowince – 1.738,00 zł,
2)Punkt Apteczny w Nowince Irena Winiewicz – 726,00 zł,
3)Gabinet Stmatologiczny w Nowince Magdalena Łyczkowska – 600,00 zł
2.Ustala się od dnia 1 marca 2009r. wysokość miesięcznego czynszu za lokal
użytkowy w następującej wysokości:

1) Telekomunikacja Polska S.A. – centrala automatyczna w Szkole
Podstawowej w Monkiniach – 620,00 zł.
2) Garaże w GOK w Nowince, Urzędzie Gminy Nowinka i Ośrodku Zdrowia
w Nowince oraz na nieruchomości byłej szkoły podstawowej w Szczebrze
– po 43,00 zł/ garaż.

3. Do czynszu, o którym mowa w ust.1 i 2 należy doliczyć 22% podatku VAT.

§ 2


Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/07 z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-03