ZARZĄDZENIE NR 27/09
 
 
 

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 8 maja 2009r.

 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2005 z dnia 30 września 2005r.

 

Na podstawie art. 232, 233 i 237 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 33/2005 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2005r. w sprawie należności przysługujących pracownikom wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia – ekwiwalent za nie pobraną odzież i obuwie robocze przysługujący pracownikom Urzędu Gminy Nowinka, po wyrazach „obuwie ocieplane” dodaje się kolejne wyrazy w brzmieniu:

- płaszcz przeciwdeszczowy roboczy 30 zł

- ubranie letnie 80 zł

 

  1. W załączniku Nr 4 do Zarządzenia – Zakładowa tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej, dodaje się grupę V w następującym brzmieniu:

 

Grupa

Stanowisko pracy wykonywania czynności

Wykaz odzieży roboczej i obuwia roboczego

Okres używalności

Wykaz sprzętu ochronnego

Okres używalności
V

Robotnik budowlany

- buty gumowe

- czapka robocza letnia

- obuwie letnie trzewiki

- ubranie letnie
24 m – ce
36 m – cy

 

36 m – cy

 

24 m – ce

- rękawice robocze letnie

- płaszcz przeciwdeszczowy roboczy

- kamizelka ostrzegawcza

d.z.

 

d.z.

 

 

d.z.

 

  1. W załączniku Nr 5 do Zarządzenia – kwartalne normy przydziału środków piorących i innych należności przysługujących pracownikom Urzędu Gminy Nowinka dodaje się grupę IV w następującym brzmieniu:

Grupa
Stanowisko pracy
Mydło w kostkach
Proszek do prania

Ręcznik duży lub 2 małe

Pasta BHP w szt
Krem do rąk w szt.
IV
Robotnik budowlany
5 x 100g
1 x 600g
1 lub 2/1 rok
1 x 500g
3 x 80g
§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzgodniono z:
  1. Przedstawicielem załogi ……………………………….

  2. Komórką bhp …………………………………………..

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-08

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-08